دتکتور دودی آدرس پذیر زیتکس ایران

توضیحات محصول

دتکتورهای دودی نوری مدل ZX-SD 8000 AD از فرستنده و گیرنده نوری (با طول موج مادون قرمز) برای شناسایی پراکنش مادون قرمز ایجاد شده بر اثر ورود دود به چمبره دتکتور استفاده می کنند. این دتکتورها قابلیت شناسایی دودهای سفید و سیاه ایجاد شده در اثر سوختن مواد شیمیایی، چوب، پنبه و سایر متریال ها را دارا می باشند.
حساسیت دتکتورها قابل تنظیم در سه سطح کم، متوسط و زیاد است.

قیمت :0 ريال
مشخصات محصول