کپسول آتش نشانی 50 لیتری آب و گاز

صفحه اصلی محصولات کپسول آتش نشانی کپسول آتش نشانی 50 لیتری آب و گاز

توضیحات محصول

كپسول آب وگاز، اين نوع خاموش كننده شامل يك کپسول محتوی آب مي باشد كه عامل خارج كننده آن كه گاز نيتروژن است با فشار به درون كپسول تزريق مي شود . در آتش سوزي جامدات خاموش كننده (کپسول) بهترين نوع مي باشد.

قیمت :0 ريال
مشخصات محصول