دتکتور دودی سینکلن( آپلو ) انگلستان

توضیحات محصول

دتکتور دودی آپلو( سینکلن) انگلستان دارای تاییدیه اتشنشانی و استاندارد جهانی lpcb

اساس کار این دتکتور های دودی اپتیکال بر مبنای پراکندگی نور می باشد در این نوع دتکتور ها از یک منبع نور مادون قرمز یا ماوراء بنفش و یک المان حساس نظیر فتوسل یا فتو دیود استفاده می شود در شرایط معمولی که دودی وجود ندارد اشعه نوری صادر شده سلول فتوسل نوری نمی رسد اما وقتی که دود وارد محفظه می شود قسمتی از اشعه نوری به سمت گیرنده منعکس میگردد و یک سیگنال متناسب با میزان نور منحرف شده به صورت ولتاژ ایجاد می شود 

 

قیمت :0 ريال
مشخصات محصول