لیست قیمت آدرس پذیر آپلو انگلستان

صفحه اصلی لیست قیمت آدرس پذیر آپلو انگلستان

 ردیف

لیست قیمت اعلام حریق آدرس پذیر آپولو Apollo

قیمت (تومان)

1

قیمت دتکتور دودی آدرس پذیر آپولو Apollo

 

2

قیمت دتکتور حرارتی آدرس پذیر آپولو Apollo

 

3

قیمت دتکتور ترکیبی دودی حرارتی آدرس پذیر Apollo

 

4

قیمت شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

 

15

قیمت آژیر اعلام حریق آدرس پذیر آپولو

 

6

آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر آپولو

 

 

چراغ ریموت آدرس پذیر آپولو

 

8

ماژول (اینترفیس) ورودی آپولو

 

9

ماژول (اینترفیس) خروجی آپولو

 

10

سوئیچ مانیتور آدرس پذیر

 

11

زوم مانیتور آدرس پذیر

 

12

قیمت پنل 1 لوپ آدرس پذیر C-TEC

 

13

قیمت پنل 2 لوپ آدرس پذیر C-TEC

 

14

قیمت پنل 4 لوپ آدرس پذیر C-TEC

 

15

قیمت پنل 6 لوپ آدرس پذیر C-TEC

 

16

قیمت پنل 8 لوپ آدرس پذیر C-TEC

 

17

قیمت پایه ایزولاتور آپولو