لیست قیمت محصولات آریاک

صفحه اصلی لیست قیمت محصولات آریاک

                                                                                                                                                                                                       

مرکز کنترل1 زون آریاک 17300000
 مرکز کنترل 2زون آریاک 17800000
مرکز کنترل 4 زون آریاک 19300000
مرکز کنترل 6 زون آریاک 20800000
مرکز کنترل 8 زون آریاک 22300000
 مرکز کنترل 10 زون آریاک 23800000
مرکز کنترل 12 زون آریاک 25300000
مرکز کنترل 14 زون آریاک 26800000
مرکز کنترل 16 زون آریاک 29000000
مرکز کنترل 20 زون آریاک 30500000
مرکز کنترل 24 زون آریاک 32000000
مرکز کنترل 28 زون آریاک 33500000
 دتکتور دود فتو الکتریک 24 ولت با پایه آریاک 1170000
دتکتور حرارت ثابت 24ولت با پایه  آریاک 1150000
دتکتور حرارتی متغیر 24 ولت با پایه آریاک 1119000
آژیر پیزو 24 ولت قرمز آریاک 905000
فلاشر الدی 24 ولت قرمز آریاک 675000
شاسی معمولی قرمز آریاک 560000
شاسی چراغ دار پالسی قرمز 620000
فلاشر زنون 24 ولت آریاک  1700000
آژیر فلاشرالدی24ولت آریاک  1100000
ریموت سردرب آریاک 210000
باطری 12 ولت 7/2 آمپر 3500000