لیست قیمت محصولات آریاک

صفحه اصلی لیست قیمت محصولات آریاک

                                                                                                                                                                                                       

مرکز کنترل1 زون آریاک 15200000
 مرکز کنترل 2زون آریاک 15750000
مرکز کنترل 4 زون آریاک 16950000
مرکز کنترل 6 زون آریاک 18150000
مرکز کنترل 8 زون آریاک 19150000
 مرکز کنترل 10 زون آریاک 20350000
مرکز کنترل 12 زون آریاک 21550000
مرکز کنترل 14 زون آریاک 22750000
مرکز کنترل 16 زون آریاک 24250000
مرکز کنترل 20 زون آریاک 25750000
مرکز کنترل 24 زون آریاک 27250000
مرکز کنترل 28 زون آریاک 28750000
 دتکتور دود فتو الکتریک 24 ولت با پایه آریاک 1045000
دتکتور حرارت ثابت 24ولت با پایه  آریاک 1020000
دتکتور حرارتی متغیر 24 ولت با پایه آریاک 1030000
آژیر پیزو 24 ولت قرمز آریاک 730000
فلاشر الدی 24 ولت قرمز آریاک 600000
شاسی معمولی قرمز آریاک 450000
شاسی چراغ دار پالسی قرمز 470000
فلاشر زنون 24 ولت آریاک  1520000
آژیر فلاشرالدی24ولت آریاک  995000
ریموت سردرب آریاک 195000
باطری 12 ولت 7/2 آمپر 3200000