لیست قیمت محصولات آریاک

صفحه اصلی لیست قیمت محصولات آریاک

                                                                                                                                                                                                       

مرکز کنترل1 زون آریاک 8690000
 مرکز کنترل 2زون آریاک 9000000
مرکز کنترل 4 زون آریاک         9500000
مرکز کنترل 6 زون آریاک 10000000
مرکز کنترل 8 زون آریاک 10830000
 مرکز کنترل 10 زون آریاک 11330000
مرکز کنترل 12 زون آریاک              11830000
مرکز کنترل 14 زون آریاک 12330000
مرکز کنترل 16 زون آریاک 13750000
مرکز کنترل 20 زون آریاک 14350000
مرکز کنترل 24 زون آریاک 14950000
مرکز کنترل 28 زون آریاک 15550000
 دتکتور دود فتو الکتریک 24 ولت با پایه آریاک 665000
دتکتور حرارت ثابت 24ولت با پایه  آریاک 610000
دتکتور حرارتی متغیر 24 ولت با پایه آریاک 610000
آژیر پیزو 24 ولت قرمز آریاک 445000
فلاشر الدی 24 ولت قرمز آریاک 275000
شاسی معمولی قرمز آریاک 295000
شاسی چراغ دار پالسی قرمز 335000
فلاشر زنون 24 ولت آریاک  840000
آژیر فلاشرالدی24ولت آریاک  620000
دتکتور گاز24 ولت با پایه آریاک  1200000
باطری 12 ولت 7/2 آمپر 2500000