لیست قیمت محصولات آریاک

صفحه اصلی لیست قیمت محصولات آریاک

                                                                                                                                                                                                       

مرکز کنترل1 زون آریاک 10690000
 مرکز کنترل 2زون آریاک 11190000
مرکز کنترل 4 زون آریاک 11890000
مرکز کنترل 6 زون آریاک 12590000
مرکز کنترل 8 زون آریاک 13450000
 مرکز کنترل 10 زون آریاک 14170000
مرکز کنترل 12 زون آریاک 14890000
مرکز کنترل 14 زون آریاک 15610000
مرکز کنترل 16 زون آریاک 16650000
مرکز کنترل 20 زون آریاک 18090000
مرکز کنترل 24 زون آریاک 19530000
مرکز کنترل 28 زون آریاک 20970000
 دتکتور دود فتو الکتریک 24 ولت با پایه آریاک 795000
دتکتور حرارت ثابت 24ولت با پایه  آریاک 765000
دتکتور حرارتی متغیر 24 ولت با پایه آریاک 770000
آژیر پیزو 24 ولت قرمز آریاک 565000
فلاشر الدی 24 ولت قرمز آریاک 430000
شاسی معمولی قرمز آریاک 355000
شاسی چراغ دار پالسی قرمز 390000
فلاشر زنون 24 ولت آریاک  1250000
آژیر فلاشرالدی24ولت آریاک  780000
ریموت سردرب آریاک 165000 
باطری 12 ولت 7/2 آمپر 2200000