لیست قیمت محصولات زتا انگلستان

صفحه اصلی لیست قیمت محصولات زتا انگلستان

        

          متعارف (CONVERTIONAL)    

                      

ردیف

نام محصول

قیمت

1

دتکتور دودی زتا انگلستان

 

2

دتکتور حرارتی زتا انگلستان

 

3

دتکتور ترکیبی زتا انگلستان

 

4

دتکتور گازی زتا انگلستان

 

5

دتکتور شعله ایی زتا انگلستان

 

6

آژیر استوانه زتا انگلستان

 

7

آژیر استروب لایت زتا انگلستان

 

8

LED سر درب زتا انگلستان

 

9

زنگ زتا انگلستان

 

10

تابلو2 مداره زتا انگلستان

 

11

تابلو 4 مداره زتا انگلستان

 

12

تابلو 8 مداره زتا انگلستان

 

13

تابلو 12 مداره زتا انگلستان

 

14

تابلو 16 مداره زتا انگلستان

 

15

تابلو 32 مداره زتا انگلستان

 

16

تابلو 40 مداره زتا انگلستان

 

17

تابلو 48 مداره زتا انگلستان

 

18

کارت 8 زون زتا انگلستان

 

19

اسپری SOLO انگلستان

 

20

شاسی نشکن زتا انگلستان

 

21

بیم صد متری زتا انگلستان

 

22

باتری 12 ولت 2/7

 

             

 

 

   

 

     آدرس پذیر  (ADRESSABLE)

 

ردیف

نام محصول

قیمت

1

دتکتور دودی زتا انگلستان

 

2

دتکتور حرارتی زتا انگلستان

 

3

دتکتور ترکیبی زتا انگلستان

 

4

شاسی زتا انگلستان

 

5

آژیر چهار گوش زتا انگلستان

 

6

آژیر شیپوری زتا انگلستان

 

7

اینترفیس زتا انگلستان

 

8

تا بلو 126 زتا انگلستان

 

9

تابلو 1 لوپ زتا انگلستان

 

10

تابلو 2 لوپ زتا انگلستان

 

11

تابلو 3 لوپ زتا انگلستان

 

12

تابلو 4 لوپ زتا انگلستان

 

13

تابلو 5 لوپ زتا انگلستان

 

14

تابلو 6 لوپ زتا انگلستان

 

15

تابلو 8 لوپ زتا انگلستان

 

16

بیم 40 متری زتا انگلستان

 

17

بیم 80 متری زتا انگلستان