قوانین ایمنی ساختمان های زیر 6 طبقه مشخص شد

صفحه اصلی مقالات قوانین ایمنی ساختمان های زیر 6 طبقه مشخص شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت، در سال های اخیر در ساختمان هایی که تاییدیه ایمنی گرفتند آمار آتش سوزی ها و حوادث با یک کاهش فاحش زیر 9 درصد رسیده است.

جلال ملکی در گفتگو با پایگاه خبری شهر با بیان اینکه حدود 10 تا 12 سال است که ضوابط ایمنی درباره ساختمان ها در حال اجراست گفت ساختمان های 6طبقه به بالا با کاربری مسکونی و یک طبقه به بالا با کاربری غیر مسکونی باید تاییدیه آتش نشانی بگیرند حتی ساختمان های مسکونی زیر 6 طبقه نیزدر صورتی که بیش از 20 واحد در آن وجود داشته باشد در مرحله اول اخذ جواز باید تاییدیه آتش نشانی را دریافت کنند.

ملکی با بیان اینکه یکی ازآیتم های دریافت پایان کار شهرداری اخذ تاییدیه ایمنی آتش نشانی است توضیح داد حین ساخت ساختمان آتش نشانی 2 تا 3 بار از روند ساخت بازدید میکند و در انتها نیز هنگام دریافت پایان کار شهرداری با تعامل خوبی که با شهرداری اتفاق افتاده ابتدا باید تاییدیه ایمنی آتش نشانی دریافت کند تا بعد از پایان کار شهرداری صادر شود.

او مشکل اصلی در ایمنی ساختمان های موجود و قدیمی دانست و اضافه کرد از آنجا که این ساختمان ها دیگر نیازی به پایان کار ندارند تلاش برای تامین تجهیزات و مسائل ایمنی ساختمان نمیکنند. شاید بعضی از مسائل مانند ایجاد پله فرار در این ساختمان ها دیگر امکان پذیر نباشد اما حتی اگر بخشی ازاین امور ایمنی انجام شود میتواند تاثیر گذار باشد .

طبق قانون جدید ساختمان های زیر 6 طبقه نیز پایان کارشان منوط به اخذ تاییدیه ایمنی مسائل ایمنی است

در واقع تمام ساختمان ها با هر نوع کاربری هر نوع طبقه و با هر تعداد واحد باید تاییدیه ایمنی دریافت کنند با این تفاوت که با توجه به تعداد بسیار زیاد ساختمان ها درشهر تاییدیه ایمنی ساختمان های زیر 6 طبقه مستقیما توسط سازمان آتش نشانی انجام نمیشود و این سازمان به عنوان یک ناظر عالی رفتار میکند و مهندسان نظام مهندسی با توجه به آموزش هایی که درباره اصول ایمنی آتش نشانی دریافت کرده اند در طراحی ها و نقشه ها میزان تجهیزات و مسائل ایمنی را لحاظ میکنند.