گزارشی از نصب سیستم اعلام حریق ساختمان پلاسکو

صفحه اصلی مقالات گزارشی از نصب سیستم اعلام حریق ساختمان پلاسکو

تجهیزات اعلام حریق آپلو،سیتک انگلستان و nsc آلمان  و نصب آن و هم چنین کابل کشی در حال اجرا می باشد 

تجارب جهانی نشان می دهد که هر چقدر ساختمان ها اعم از کوچک و بزرگ در تحکیم و تقویت زیر ساخت ها مانند اعلام حریق و اطفا حریق بهتر عمل کند میتوانند در مواجه از بحران ها بهتر عمل کنند و موفقیت بیشتری کسب نمایند 

حوادثی همچون پلاسکو باید نقطه عطف باشند و اگر این حادثه اتفاق بیافتد واز آن درس نگیریم قطعا دو چندان خسارت دیده ایم ما امروز به لحاظ تجربیات و تجهیزات با قبل از پلاسکو قابل مقایسه نیستیم در هنگام بروز حادثه پلاسکو این سوال مطرح شد که در چند ساختمان دیگر این خطر وجود دارد و در همان زمان 999 ساختمان شناسایی شد که تا کنون 12 هزار و 145 نفر از ساکنان 172 ساختمان آن شناسایی شده اند و آموزش های آتش نشانی برای هنگام بروز حادثه را دیده اند