سیستم اعلام حریق ساختمان پلاسکو از نوع آپلو و سیتک انگلستان شد

صفحه اصلی مقالات سیستم اعلام حریق ساختمان پلاسکو از نوع آپلو و سیتک انگلستان شد

بعد از رقابت بسیار فشرده با دیگربرند های خوب اعلام حریق دنیا بالاخره موفق شدیم سیستم اعلام حریق آپلو و سیتک انگلستان را به پروژه ساختمان پلاسکو معرفی و نظر کارفرما را جلب نماییم و از تاریخ 1400/1/25

در حال کابل کشی و نصب دیوایس های اعلام حریق می باشند